TÄHELEPANU!

Valemivihiku 2019. aasta koolikampaania on lõppenud! Võitjaks osutus loosi tahtel Olev Suurorg!

Kampaania auhind

Valemivihik loosib kampaania lõppedes välja tahvelarvuti (Apple iPad 9,7-tolli Wi-FI 32GB Space Grey) kõikide kampaanias osalejate vahel. Kampaania võitja nimi avaldatakse 2. oktoobril ning võitjaga võetakse personaalselt ühendust.

Kampaania reeglid

Valemivihiku Sügiskampaania on ajavahemikus 23. juuli – 30. september 2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab OÜ Realister (edaspidi korraldaja).

Kampaania läbiviimise korra on korraldaja kehtestanud käesolevates reeglites, mida korraldajal on õigus kampaania käigus muuta. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias ei tohi osaleda korraldajaga seotud töötajad ja alltöövõtjad ning nende perekonnaliikmed.

Kampaania auhind on üles loetletud kampaania kodulehel. Auhinna loosimine toimub 2. oktoobril 2018 korraldaja kontoris, asukohaga Rävala pst 8, Tallinn. Võitjale antakse võidust teada e-maili aadressil või telefoninumbril, mille võitja on kampaanias osalemiseks korraldajale edastanud. Võitja nimi pannakse üles koduleheküljele hiljemalt 2. oktoobril 2018. Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.

Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Valemivihik või Algklasside Valemivihik ning jätta alles ostutšekk (ost peab olema sooritatud perioodil 23 .juuli- 30. september 2018). Sisenedes www.valemivihik.ee keskkonda ning klikkides lingile kampaania avanevad juhised kampaanias osalemiseks. Loosimises osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm. Registreerimisvormis tuleb täita kõik kohustuslikud väljad: ostutšeki number, ostetud vihikute arv ning osaleja andmed (ees- ja perekonnanimi, e-mail, telefon). Ühe ostutšekiga võib loosimisel osaleda ühe korra.

Ostetud vihikute arv annab osalejale nii mitu häält, kui mitu vihikut on ostetud. Mida rohkem vihikuid osteti seda suurem on häälte arv ning seda suurem on võidu võimalus. Iga osaleja täidetud ankeetide arv peab vastama olemasolevate ostutšekkide arvule.

Ostutšekk/id tuleb alles hoida kampaania lõpuni, kuna see on alus auhinna kätte saamiseks. Juhul kui ostutšekil on  vähem Valemivihikuid kui kampaanias osaledes märgitud, või kui ostutšekk on rikutud, kahjustatud, muudetud, võltsitud, või tekib pettuse või reeglite rikkumise kahtlus, ei väljastata osalejale auhinda. Korraldajal on õigus auhinna üleandmisel küsida osaleja isikut tõendavat dokumenti. Juhul, kui auhinna võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, kui võitjaga ei ole võimalik saada ühendust hiljemalt 9. oktoobriks 2018. a kella 16:00-ks või kui ta ei ole auhinda vastu võtnud hiljemalt 22. oktoober 2018. a kella 16:00-ks, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

Kampaanias osaleja peab ise talle loositud auhindadele järele tulema korraldaja kontorisse aadressil Rävala pst 8, Tallinn.

Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, on korraldajal õigus kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvale jätta.

Osaleja annab korraldajale õiguse töödelda järgmiseid Tema kohta käivaid isikuandmeid: 1) e-posti aadress; 2) nimi; 3) telefon 4) nõusoleku andmise kuupäev; 5) kampaania nimi, mille raames nõusolek anti. Korraldaja võib nimetatud isikuandmeid töödelda ulatuses, mis on vajalik osalejale eripakkumiste, tooteuudiste, loosimistes ja auhinnamängudes osalemise kutsete, auhinnainfot ja muude kommertsteadaannete saatmiseks. Juhul kui osaleja on alla 18 aasta vanune, kinnitab ta kampaanias osaledes, et tal on nõusoleku andmiseks olemas seadusliku esindaja (vanem, eestkostja) nõusolek. Kampaanias osalejal on võimalik (kuid mitte kohustuslik) saada ka edaspidi pakkumisi e-mailile märkides registreerimisvormil linnuke kasti “soovin liituda Valemivihiku meilinglistiga, et saada ka tulevikus infot ja parimaid pakkumisi Valemivihikult ja tema partneritelt”. Sellega annab osaleja Realister OÜ-le nõusoleku saata e-posti teel kommertsteadaandeid (sh reklaame ja teateid kampaaniate kohta). Osaleja kinnitab, et olles alla 18 aasta vanune, on tal nõusoleku andmiseks olemas seadusliku esindaja (vanem, eestkostja) nõusolek ja ta on teadlik, et saab igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta ning edasisest kommertsteadaannete saamisest keelduda. Oma nõusoleku saab tagasi võtta saates vastavasisulise emaili aadressile info@valemivihik.ee. Kommertsteadannete saatmiseks antava nõusolekuga andmist reguleerib Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR).

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Kampaania võitja

Kampaania võitja selgub 2. oktoobril 2018 ning talle antakse võidust teada e-maili aadressil või telefoninumbril, mille võitja on korraldajale kampaanias osalemiseks edastanud. Mida rohkem Valemivihikuid ostad, seda suurem on võiduvõimalus!