Valemivihik andis juba teist aastat järjest koostöös Junior Achievement Eestiga välja

2017/18 õppeaasta Majandus- ja ettevõtlusvihik

2003. aastal sai neli tegusat noormeest just majandustunnist piisavalt innustust selleks, et luua oma õpilasfirma. Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmist alguse saanud ideest toota kooliõpilastele valemitega vihikuid on tänaseks välja kasvanud arvestatava kogemustepagasiga rahvusvaheline väikeettevõte. Kui Valemivihik 2013. aastal kümneaastaseks sai, võtsime juubeliaasta puhul eesmärgiks anda ka omapoolne panus majandus- ja ettevõtlusõppe edendamisse. Nii sündis Valemivihiku “väikevend” Majandus- ja ettevõtlusvihik, mis kujutab endast Junior Achievementi majandusõppeprogrammi järgi õppijatele tasuta jagatavat õppevahendit. Vihik sai positiivset vastukaja nii õpilastelt kui õpetajatelt, seega otsustasime projektiga jätkata. Majandus- ja ettevõtlusvihikuid on nüüdseks õpilastele jagatud juba viiel järjestikusel aastal.

Majandus- ja ettevõtlusvihiku eesmärgiks on õpilaste ettevõtlikkuse arendamise, rahatarkuse õpetamise ning majanduslikult mõtlevate inimeste kujundamise toetamine. Tasuta on võimalik vihikuid otse õpilasteni toimetada vaid tänu ülivingetele partneritele, kes on nii jõu kui jõuga olnud väga-väga suureks abiks.

Soovime kõikidele õpetajatele ja õpilastele uueks õppeaastaks töökust, püsivust ja hoogsat mõttelendu!

Majandus- ja ettevõtlusvihik sisaldab 2017/2018 õppeaastal järgmisi teemasid:

 • eesmärkide seadmine
 • rahatarkus
 • info edasiõppimisvõimaluste kohta
 • säästmine ja investeerimine
 • SEB eAkadeemia – teejuht ettevõtlusmaailma
 • tööstusomandi kaitsmise põhimõisted
 • alternatiivkulu
 • turundusmeetmestik
 • nõudluse hinnaelastus
 • intressi arvutamine
 • bilanss
 • käibemaksu arvutamine
 • ettevõtliku noore kalender
 • kaks õpilasfirmat jagavad oma kogemusi
 • ideest õpilasfirmani
 • IMAX Kosmose sõnaderägastik
 • DPD nuputamisülesanded

Suur tänu veel kord kõikidele partneritele, kelleta poleks antud vihikut olnud võimalik teoks teha: