Mis on Majandus- ja Ettevõtlusvihik?

Majandus- ja Ettevõtlusvihik on Valemivihikute perekonna liige, mida jagatakse juba kaheksandat aastat tasuta kõigile Junior Achievementi majandusprogrammi järgi õppijatele.

2003. aastal said neli tegusat noormeest just majandustunnist innustust loomaks Valemivihikuid tootev õpilasfirma. Tänaseks on Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmist alguse saanud ideest välja kasvanud arvestatava kogemustepagasiga rahvusvaheline väikeettevõte.

Kui Valemivihik 2013. aastal 10-aastaseks sai, võttis nende tootmise eest vastutav Realister OÜ eesmärgiks panustada juubeliaasta puhul ka omaltpoolt majandus- ja ettevõtluseõppe edendamisse. Sündis Majandus- ja Ettevõtlusvihik, mille eesmärgiks on õpilaste ettevõtlikkuse arendamine, rahatarkuse ja finatskirjaoskuse õpetamine ning majanduslikult mõtlevate inimeste kujunemise toetamine.

2021/22 õppeaasta Majandus- ja Ettevõtlusvihikust leiad järgmised teemad:

 • Unistuste ja eesmärkide teostamine rahatarkuse toel:
  • Eesmärkide kategoriseerimine
  • Rahaasjade planeerimine
  • Oma kulude ja tulude jälgimine
  • Võimalused raha kasvatamiseks
  • Raamatu-; video-; blogi- ja raadiosoovitused
  • minuraha.ee tarbijaveebi tutvustus
 • Eesti Pangaliidu rahatarkuse teemalised viktoriiniküsimused ja info üleeuroopalise rahatarkuse viktoriini kohta
 • Ettevõtliku noore kalender ja meelelahutusnurk
 • Ajaplaneerimise maatriks
 • Patendiameti soovitused oma intellektuaalse vara kaitsmiseks
 • Tarmo Tamme müügiedu valem
 • Turundusmeetmestik (4P-d, 4C-d, 4-E-d)
 • Käibemaks ja selle arvutamine
 • Alternatiivkulu
 • Intress
 • Nõudluse hinnaelastsus
 • Bilanss
 • SWOT-ülesanne
 • Koolikohustuslike alaelaliste töötamise tingimused
 • Info edasiõppimisvõimaluste majandus- ja ettevõtlusalal
 • Eesti parima õpilasfirma ja minifirma soovitused eakaaslastele
 • Vastutustundlik ettevõtlus ja DPD näide
 • Töötamise ja tuluga seotud maksumäärad 2019
 • Harjutusülesanne õpilasfirma ärimudeli ja tegevusplaani väljatöötamiseks

Suur tänu kõigile koostööpartneritele, kes aitasid kaasa 8. Majandus- ja Ettevõtlusvihiku (2021/22 õa) loomisele ja valmimisele:

RAHANDUSMINISTEERIUM, INVESTEERIMISKLUBI, JUNIOR ACHIEVEMENT EESTI, FINANTSINSPEKTSIOON, EESTI PANGALIIT, PATENDIAMET, TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL, EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR, DPD EESTI, MARKO OOLO, BRET KLEMM JA TARMO TAMM.

Majandusvihikud 2014-2018