Aju tööle - mis on pildil?

B5 saksa keele vihik

  1. “Neli elevanti nuusutavad apelsini”
  2. “Päevitusriietes muna”
  3. “Kauboi sõidab paadiga”

B5 loodusõpetuse vihik

  1. “Järv kolme paadiga” või “Kolm krokodilli järves”
  2. “Vanaeit veab kitse, aga ainult nöör mahutus pildile”
  3. “Mutionu nina”

Junior Achievement Eesti sõnarägastik ja tehted

A4 füüsika vihik

NÕUDLUS > PAKKUMINE = DEFITSIIT

ERATARBIMINE + INVESTEERIMINE + VALITSUSE KULUTUSED + PUHASEKSPORT = SKT

A4 matemaatika vihik

KASUM = KOGUTULU > KOGUKULU

VARAD = KOHUSTUSED + OMAKAPITAL

TÖÖJÕU PAKKUMINE > TÖÖJÕU NÕUDLUS = TÖÖPUUDUS

A4 keemia vihik

NÕUTAV KOGUS < PAKUTAV KOGUS = ÜLEJÄÄK

TASUVUSPUNKT = MÜÜGITULU – (MUUTUVKULUD + PÜSIKULUD) = 0

A4 eesti keele vihik

PALGAFOND = BRUTOPALK + SOTSIAALMAKS + TÖÖTUSKINDLUSTUS

AKTIVA = PASSIVA

A4 inglise keele vihik

TASUVUS = KASUM / KOGUTULU

TOODETE ARV / TÖÖTAJAD / AEG = TOOTLIKKUS