Valemivihiku partnerid

Valemivihik on tõesti tark ja mitmekülgne – valemid, karjääriinfo, liiklusohutus, keskkonnahoid, nuputamisülesanded – pole teemat, milles Valemivihik end koduselt ei tunneks. Kuidas on see võimalik?
Valemivihik teab, et enda ümber tuleb valida õiged kaaslased! 2018/2019 õppeaasta Valemivihikutes jagavad oma ideid ja teadmisi mitmed põnevad organisatsioonid:

GAKK – Gustav Adolfi Koolituskeskuse õpetajad koostavad ja täiendavad igal aastal Valemivihikute valemilehti. Nii saad Valemivihiku valemitele igas olukorras kindel olla!

Põnevat informatsiooni karjääri- ja edasiõppimisvõimaluste kohta maal ja merel, nii täppisteaduste kui ka humanitaarvaldkonnas, jagavad:

Eesti Lennuakadeemia

Eesti Maaülikool

Kõrgem Sõjakool

Tallinna Majanduskool

Tallinna Polütehnikum

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

TTÜ Eesti Mereakadeemia

P1110946v2 copy

Opiq tutvustab Sulle moodsaid õpivahendeid ja -lahendusi ning ASSE Eesti põnevate ristsõnade kõrvalt leiad infot selle kohta, kuidas õppida välismaal juba gümnaasiumiajal.

Eesti Noorsootöö Keskus tuletab meelde, kust leida põnevat noorteinfot ja vastused kõigile oma töö- ja koolielu puudutavatele küsimustele. Ja kui kõik vastused käes, selgitab Kantar Emor, miks tasub vastata nende küsitleja küsimustele ning milliseid järeldusi selliste uuringute põhjal tehakse.

Terveilm on võtnud oma südameasjaks tutvustada Sulle võimalusi maailmaparandamiseks ja keskkonnahoiuks. Põnevaid ideid selle kohta, kuidas hoida keskkonda ja vältida ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid, leiad ka Balti Keskkonnafoorumi “Mõtle mida tarbid” infopindadelt. Eesti Pandipakend selgitab aga, kuidas aitab keskkonda säästa pandipakendi taaraautomaati viimine.

Sellest, kuidas päästa maailma ja oma lähedasi õnnetusese korral, räägib Valemivihikutes Päästeamet. Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet jagavad soovitusi ohutuks liikluskäitumiseks ning liiklusõnnetuste ennetamiseks. Lisaks leiad PPA infopindadelt teavet näiteks erinevate sõiduvahendite juhtimisõiguse ja ID-kaardi kasutamise kohta.

Muidugi ei saa maailma parandamise kõrval tähelepanuta jätta ka oma tervist. Tervise Arengu Instituut tuletab Sulle meelde, millist mõju avaldavad tervisele alkohol ja suhkur ning pakub võimalusi nendest loobumiseks. Haigekassa kummutab müüte hambatervise kohta ning jagab suuhügieeni osas nõuandeid. PPA tutvustab aga võimalusi, kuidas öelda “Ei!” alkoholile. Ja kui tervis peaks ikkagi alt vedama, tuletab Ravimiamet meelde, kuidas ravimeid teadlikult ja turvaliselt manustada.

Millised on Eesti kasutajate 12 levinuimat parooli? Kuidas tunda ära libaloosimisi? Millega siseneda e-teenusesse? Neile ja paljudele teistele küberturvalisust puudutavatele küsimustele leiad vastuse Riigi Infosüsteemi Ameti põnevatelt pindadelt. Tarbijakaitseameti infopindadelt leiad aga mitmesuguseid põnevaid fakte selle kohta, kuidas säilitada selget mõistust põnevas tarbimismaailmas.

Kui mõtted selle kõige peale aga veidi tuulutamist vajavad, tuletatab RMK meelde õige teeotsa loodusesse!

P1120934v1 copy