Valemivihiku partnerid

Valemivihik on tõesti tark ja mitmekülgne! Valemid, karjääriinfo, keskkonnahoid, nuputamisülesanded – pole teemat, milles Valemivihik end koduselt ei tunneks. Kuidas on see võimalik?

Valemivihik teab, et enda ümber tuleb valida õiged kaaslased! 2022/2023 õppeaasta Valemivihikutes jagavad oma ideid ja teadmisi mitmed põnevad organisatsioonid:

GAKK – Gustav Adolfi Koolituskeskuse õpetajad koostavad ja täiendavad igal aastal Valemivihikute valemilehti.  Erandiks saksa keele reeglid, mis on valminud koostöös Tallinna Saksa Kultuuriinstituudiga ning muusika Valemivihiku materjalid, mille tarbeks on oma teadmisi jaganud Gustav Adolfi Muusikakooli säravad õpetajad. Ühesõnaga kõik Valemivihikute teadmised pärinevad nendelt kõige asjatundlikematelt. Nii saad Valemivihiku valemitele igas olukorras kindel olla!

Põnevat informatsiooni karjääri- ja edasiõppimisvõimaluste kohta nii täppisteaduste kui ka humanitaarvaldkonnas, jagavad:

Tallinna Ülikool ja BFM / YFUEesti Maaülikool / Kaitseväe Akadeemia  / Tallinna Polütehnikum / Tallinna Tervishoiu Kõrgkool / TalTech / Tartu Tervishoiu Kõrgkool / Tartu Rakenduslik Kolledž / Eesti Töötukassa / Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit / Eesti Elektroonikatööstuse Liit

Opiq tutvustab sulle aga oma nutikat äppi, mis muudab teadmiste omandamise lihtsamaks. Põnevat ja kasulikku Europassi võimalust selgitab Kutsekoda. Vabamu kutsub noori külastama oma uut näitust “Välja ahju tagant!”

Põllumajandus- ja Toiduameti pindadelt saad näiteks teadmisi selle kohta, mis toiduaineid tohid välisriikidest Eestisse tuua ning ka seda, millega peaksid arvestama enne lemmiklooma võtmist. Kantar Emor jagab põnevat statistikat ja kutsub noori üles tähtsates küsimustes oma arvamust avaldama.

Selle aasta vihikutes annab Päästeamet juhiseid, kuidas kriisiolukordades hakkama saada ning mida sellisteks olukordadeks varuda.

Keskkonnahoiu on oma südameasjaks võtnud RMK, kes sel korral tutvustab meile metsaga seonduvat. Tallinna Vesi räägib lähemalt, kust tuleb meie kraanivesi ja kuidas seda säästlikult tarbida.

Muidugi ei saa maailma parandamise kõrval tähelepanuta jätta ka oma tervist. Tervisekassa jagab nõuandeid suuhügieeni osas. Terviseamet selgitab, kuidas sünnivad vaktsiinid ja mis on HPV viirus. Põnevat ravimite ajalugu ja ka võimalikke kõrvalmõjusid tutvustab Ravimiamet.

Tarbija ja Tehnilise Järelvalve Amet selgitab ohutusnõudeid ilutulestiku kasutamisel ja pöörab tähelepanu ka internetis levivatele pettustele. Ka RIA on võtnud oma eesmärgiks jagada nõuandeid, kuidas nii sotsiaalmeedias kui ka mujal internetis oma andmeid kaitsta ning mitte petuskeemi ohvriks langeda.

Vaimse tervise teemadel on erinevate nõuannetega abiks  Peaasi

Rahatarkuse ja investeerimise kohta jagab põnevat informatsiooni SEB.