Registreeru

2021 aasta Valemivihiku Sügiskampaaniasse registreerumine on lõppenud!

Täname kõiki osalejaid!

Kampaania auhind

Kõikide kampaanias osalejate vahel loosib Valemivihik välja Apple Watch 3 nutikella. Kampaania võitja nimi avaldatakse 1. oktoobril ning võitjaga võetakse personaalselt ühendust.

Kampaania reeglid

Valemivihiku Sügiskampaania toimub ajavahemikus 26. juuli – 29. september 2021 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab OÜ Realister (edaspidi korraldaja).

Kampaania läbiviimise korra on korraldaja kehtestanud käesolevates reeglites, mida korraldajal on õigus kampaania käigus muuta. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias ei tohi osaleda korraldajaga seotud töötajad ja alltöövõtjad ning nende perekonnaliikmed.

Kampaania peaauhinnaks on Apple Watch 3 nutikell. Peaauhinna loosimine toimub 30. septembril 2021 korraldaja kontoris, asukohaga Rävala pst 8, Tallinn. Võitjaga võetakse ühendust ankeedis märgitud e-maili või telefoninumbri teel. Kampaania võitja avalikustatakse ka kampaanialehel ning Valemivihiku sotsiaalmeedias hiljemalt 1. oktoobril 2021. Kampaania peaauhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Valemivihik või Algklasside Valemivihik ning jätta alles ostutšekk (ost peab olema sooritatud perioodil 26. juuli- 29. september 2021). Ostutšekk tuleb registreerida www.valemivihik.ee kampaanialehel, kus tuleb täita registreerimisvorm. Ühe ostutšekiga saab osaleda loosimises ainult ühe korra.

Auhinna kättesaamine toimub ostutšeki alusel. Korraldaja võib keelduda auhinna väljastamisest, kui puudub ostutšekk või kui ostutšekk on kahjustatud. Samuti ei väljastata auhinda, kui on tekkinud pettuse või reeglite rikkumise kahtlus. Korraldajal on õigus auhinna üleandmisel küsida osaleja isikut tõendavat dokumenti. Juhul, kui auhinna võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, kui võitjaga ei ole võimalik saada ühendust hiljemalt 8. oktoobriks 2021. a kella 16:00-ks või kui ta ei ole auhinda vastu võtnud hiljemalt 21. oktoober 2021. a kella 16:00-ks, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

Auhind väljastakse võitjale korraldaja kontorist aadressil Rävala pst 8, Tallinn.

Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, on korraldajal õigus kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvale jätta.

Osaleja annab korraldajale õiguse töödelda järgmiseid Tema kohta käivaid isikuandmeid: 1) e-posti aadress; 2) nimi; 3) telefon; 4) nõusoleku andmise kuupäev; 5) kampaania nimi, mille raames nõusolek anti. Juhul, kui osaleja on alla 18 aasta vanune, kinnitab ta kampaanias osaledes, et tal on nõusoleku andmiseks olemas seadusliku esindaja (vanem, eestkostja) nõusolek. Kampaanias osalejal on võimalik (kuid mitte kohustuslik) saada ka edaspidi pakkumisi e-mailile märkides registreerimisvormil linnuke kasti “soovin liituda Valemivihiku meilinglistiga, et saada ka tulevikus infot ja parimaid pakkumisi Valemivihikult ja tema partneritelt”. Sellega annab osaleja Realister OÜ-le nõusoleku saata e-posti teel kommertsteadaandeid (sh reklaame ja teateid kampaaniate kohta). Osaleja kinnitab, et olles alla 18 aasta vanune, on tal nõusoleku andmiseks olemas seadusliku esindaja (vanem, eestkostja) nõusolek ja ta on teadlik, et saab igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta ning edasisest kommertsteadaannete saamisest keelduda. Oma nõusoleku saab tagasi võtta saates vastavasisulise emaili aadressile info@valemivihik.ee. Kommertsteadaannete saatmiseks antava nõusolekuga andmist reguleerib Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR).

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Kampaania võitja

Kampaania peaauhinna võitis Kätlin Armolik. Palju õnne võitjale ja aitäh kõikidele osalejatele!